ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.PALLADIUMBG.COM
 
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни. 
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги. 
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.palladiumbg.com


ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на  www.palladiumbg.com  предоставящ възможността за закупуване на бижута чрез Интернет. 
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта. 
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП. 
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД. 
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.


ОБЩИ УСЛОВИЯ”
означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгалсява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯУСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА- Запазен добър търговски вид (стоката  не е повредена:надраскана,счупена и т.н.). 
- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба. 
- Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива. 
- Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. При връщане на стока при използвана отстъпка от таксата за доставка, Вие дължите същата и тя ще бъде калкулирана при възстановяването на заплатената от Вас сума.

ОГРАНИЧЕНИЯ И АВТОРСКИ ПРАВАЛИЧНИ ДАННИ-е получил изричното писмено съгласие на Клиент.


-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според  действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.


Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта  


УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ 


САЛВАТОРНА КЛАУЗА

ДРУГИ УСЛОВИЯ