Защита на личните данни

1.Задължителна информация за правата на лицата, съгласно Европейския регламент за защита на личните данни( GDPR)

Обща информация за регламента

От 25 май 2018год. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни ( General Data Protection Regulation - (EU) 2016/679), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да установи единна рамка за регулиране на събирането, обработката и администрирането на данни за физически лица от Европейския съюз.

Онлайн Магазин Паладиум, като администратор на лични данни за извършване на търговска дейност, отговаря на всички изисквания на регламента, като събира минимално необходимите данни за физически лица, които са нужни за извършване на търговската дейност. Тези данни се обработват и съхраняват съгласно установените от регламента ръководни принципи - отговорно, технически и процедурно обезпечено и законосъобразно.

Информация относно администратора на лични данни

Наименование: Паладиум 2009 ООД

ЕИК/Булстад: BG200809840

Седалище и адрес на управление : гр.Пловдив 4002, ул. Петър Ченков 3

Адрес на упражняване на дейността : гр.Пловдив 4002, ул. Петър Ченков 3

Адрес за кореспонденция : гр.Пловдив 4002, ул. Петър Ченков 3

E-mail : info@palladiumbg.com

Телефон : 0888550100

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование : Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление : гр.София 1592, бул"Проф. Цветан Лазаров" 2

Данни за кореспонденция: гр.София 1592, бул"Проф. Цветан Лазаров" 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:www.cpdp.bg

Онлайн магазин Паладиум осъществява дейността си в съответствие със Закона на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на лични данни, които персонализират и / или идентифицират граждани на Европейския съюз.

Основание за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни съгласно GDPR

Онлайн магазин Паладиум събира и обработва лични данни във връзка с извършване на основната си търговска дейност, а именно производство и търговия с изделия от благородни метали и тяхната доставка до посочения от клиента адрес и по конкретно въз основа на следното:

1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент.

2.Изпълнение на задълженията на Онлайн магазин Паладиум.

3.Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Онлайн магазин Паладиум

4. За целите на легитимния интерес на Онлайн магазин Паладиум.

Онлайн магазин Паладиум е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни, като клиенти на нашия сайт, спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашия сайт.

Онлайн магазин Паладиум действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Онлайн магазин Паладиум събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с извършване на търговска дейност, за доставка до посочени от Вас адреси, при връщане на стока, както и за получаване на актуална информация за събития, промоции и намаления на нашия сайт.

Онлайн магазин Паладиум спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

1. Прозрачност, добросъвестност и законосъобразност.

2. Съотносителност с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни.

3. Точност и актуалност на данните.

4. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.

5. Цялостност и поверителност на обработването.

6. Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Онлайн магазин Паладиум може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси.

Изпълнение на задълженията си към Националната Агенция по Приходите, Министерство на Вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове операции с лични данни

1. Регистрация на потребител на уебсайта и пазаруване на бижута от Онлайн магазин Паладиум. Целта на регистрацията е проследяване статуса на направените поръчки, движение на поръчаната стока, информация за завършени поръчки, както и информираност за събития, промоции и актуални събития на сайта.

2. Попълване на форма за връщане на стока, Това се прави в случаите, когато изпратената стока не отговаря на желанията на клиента, размерът не отговаря на посочения, или просто клиента размисли и иска да върне стоката по някаква друга причина.

3. За да бъде изпратена дадена стока трябва да се получи и устно потвърждение от страна на купувача, което се осъществява чрез телефонно обаждане.

Онлайн магазин Паладиум обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни( име и фамилия, електронна поща, град, държава и телефон).

2. Цел за която се събират данните:

- Регистрация на потребител

- Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на закупената от него стока.

Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта за закупуването на дадена стока между Онлайн магазин Паладиум и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.

Допълнителни данни предоставени от Вас - Данни за адрес на доставка и имейл за технически контакт.

Цел с която се събират данните - Осъществяване на връзка с клиента, потвърждаване на направената поръчка и изпращане на посочения адрес за доставка.

Основание за обработка на данните - Обработването е необходимо за изпълнение на покупко - продажбата по която субектът на данните е страна.

До създаването на профил на потребителя IP адресът се събира на основание: Осъществяване на легитимните интереси на администратора.

Ваши данни за издаване на фактура на физическо лице - Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел с която се събират данните: Издаване на фактура за извършената покупко - продажба.

Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия или при регистрация на уебсайта между Вас и Онлайн магазин Паладиум се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите данни.

Онлайн магазин Паладиум Не събира и Не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- Разкриват расов или етнически произход

- Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.

- Генетични и Биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

- Личните данни са събрани от Онлайн магазин Паладиум от лицата, за които се отнасят.

- Онлайн магазин Паладиум не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

- Онлайн магазин Паладиум не предоставя Вашите данни на трети лица без изрично ваше съгласие.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Онлайн магазин Паладиум съхранява Вашите лични данни за срок не по - дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичане на този срок Ние полагаме необходимите грижи да се изтрие и унищожи информацията, без ненужно забавяне.

Онлайн магазин Паладиум съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Онлайн магазин Паладиум не предава Вашите данни и ще ви предупреди и събере нужното съгласие( ако такова не е надлежно събрано), ако има намерение да предаде ваши данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Ако не желаете Всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Онлайн магазин Паладиум за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез попълване на формата във вашия профил или чрез искане в свободен текст.

С оттеглянето на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на регистрацията Ви за пазаруване, Вашият акаунт ще бъде неактивен.

Право на достъп

Вие имате право по всяко време да изискате и получите от Онлайн магазин Паладиум потвърждение дали се обработват лични данни свързани с вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

Онлайн магазин Паладиум Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Онлайн магазин Паладиум си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие може да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с вас директно през вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до On-line магазин Малките палавници.

Право на изтриване ( "Да бъдеш забравен")

Вие имате право да поискате от Онлайн магазин Паладиум изтриване на свързаните с вас лични данни, а Онлайн магазин Паладиум има задължението да ги изтрие, без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни влкючително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

- Личните данни са били обработвани не законосъобразно.

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или на държава членка, което се прилага спрямо Онлайн магазин Паладиум.

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Онлайн магазин Паладиум не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.

- За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на специални правомощия, които са му предоставени.

- По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.

- За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели.

- За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Онлайн магазин Паладиум не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Онлайн магазин Паладиум да ограничи обработването на свързаните с вас данни, когато:

- Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Онлайн магазин Паладиум да провери точността на личните данни.

- Обработването е неправомерно, Но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

Онлайн магазин Паладиум не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за вас във връзка с използването на услугите на Онлайн магазин Паладиум директно през вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Онлайн магазин Паладиум директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Онлайн магазин Паладиум да ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Онлайн магазин Паладиум може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Онлайн магазин Паладиум, които се отнасят до Вас включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Онлайн магазин Паладиум установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Онлайн магазин Паладиум не е длъжен да Ви уведомява ако:

Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.

Е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

За извършване на доставка на посочен адрес Онлайн магазин Паладиум подава необходимата информация на куриера за доставка, който обработва вашите данни като администратор за целите на доставката.

Администратора не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

В случай на нарушение на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни както следва:

Наименование : Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление : гр.София 1592, бул"Проф. Цветан Лазаров" 2

Данни за кореспонденция: гр.София 1592, бул"Проф. Цветан Лазаров" 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:www.cpdp.bg

Онлайн магазин Паладиум осъществява дейността си в съответствие със Закона на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на лични данни, които персонализират и / или идентифицират граждани на Европейския съюз.

Можете да упражните всичките си права относно защита на вашите лични данни, чрез формите приложени към настоящата информация. Разбира се тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политики за използване на бисквитки ( Cookie Policy)

Сайтът на Онлайн магазин Паладиум използва бисквитки, които са важни за коректната му работа.

Посещавайки нашия сайт вие приемате използването на бисквитки.

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др,

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него ( бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите. Максималния период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics e 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който се зарежда информацията на нашия сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте впредвид, че ако ограничите някои видове бисквитки е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълната му функционалност.

Мерки за сигурност в Онлайн магазин Паладиум по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура.

Сигурността на всеки тип информация включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания.

Сървърите на които съхраняваме вашата лична информация, се намират в европейски и световни дата центрове, покриващи най - високите изисквания за информационна сигурност.